Энгийн Түгээгүүр

- Орчин үеийн бат бөх, найдвартай загвар
- Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тохирсон энгийн ажиллагаатай
 • Нарийвчлал
  ±0.25%
 • Шахалтын хурд
  5-50л/мин
 • Орчны температур
  -45°C~+50°C
 • Дуу чимээ
  < 70dB(A);
 • Даралт
  ≥54kPa
 • Цахилгаан хангамж
  AC 220V( -15%~+10% ), (50/60±1)Hz;
  AC 380V( -15%~+10% ), (50/60±1)Hz;

Samuel
Samuel
Samuel
Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих.