Хагас хурдны түгээгүүр

- Trustable highly precise metrology equipment of sanki fuel dispenser.
- High performance for electronic parts
- High quality explosion-proof motor with strong ability against power fluctuation
 • Нэгжийн нарийвчлал
  ±0.25%
 • Урсгалын хурд
  70-80л/мин
 • Орчны температур
  -25°C~+55°C; -45°C~+50°C
 • Харьцангуй чийгшил
  20%-->95%
 • Нэгж дуу чимээ
  < 70dB(A);
 • Цахилгаан хангамж
  AC 220V( -15%~+10% ), (50/60±1)Hz;
  AC 380V( -15%~+10% ), (50/60±1)Hz;
 • Сорох насосны оролтын вакуум хурд
  ≥54kPa
 • Харилцан холбоо
  RS 485 порт эсвэл одоогийн гогцоотой
 • Борлуулалтын тоо
  7 оронтой
 • Эзэлхүүний нэгж
  6 оронтой
 • Үнийн нэгж
  5 оронтой
 • Борлуулалтын тотализатор
  0~42949672.95
 • Эзэлхүүний тотализатор
  0~42949672.95

Samuel
Samuel
Samuel
Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих Танилцуулга бичих.