Өөртөө үйлчлэх систем

- Dynamics OPT-1 төхөөрөмж нь өөртөө үйлчлэх шатахуун түгээгүүрт болон, байгууллагын дотоод түгээгүүрт зориулсан шийдэл юм.
 • Ажиллах орчны температур ℃
  -30~ +70
 • Тэжээлийн хүчдэл
  220V AC 50-60Hz
 • Сүлжээний төрөл
  3G, WIFI, Ethernet, WLAN
 • Карт уншигчийн төрөл
  ISO 1443, 13.56MHz
 • Сериал дамжуулалтын төрөл
  RS485
 • Дэлгэцийн нягтаршил
  1920x1080 13.3 inch
 • Хуруу уншигчийн нягтаршил
  500dpi
 • Унших картны төрөл
  ISO 7810, 7816
 • Хайрцагны хэмжээ
  650x300x200mm

Samuel
Dynamics OPT-1 төхөөрөмж нь өөртөө үйлчлэх шатахуун түгээгүүрт болон, байгууллагын дотоод түгээгүүрт зориулсан шийдэл юм.

Төлбөр төлөх боломжууд:
* NFC карт уншина.
* Баркод уншина.
* Хурууны хээ уншина.
* Бүх банкны карт уншина.
* QPay уншина.
* Мобайл банк ашиглах боломжтой.

Онлайн хяналтын системийн боломжууд
* Борлуулалтын мэдээллийг real time(тухайн агшинд)-р харуулах
* Тайлан гаргах, системээс татах, хэвлэх
* Маркетингийн төлөвлөгөө гаргаж, картын мэдээлэл өөрчлөх
* Сугалаат хөтөлбөр зохион байгуулж, системээс сугалаа оноох
* Картын худалдан авалт хянах, тохирсон урамшуулал олгох
* Төхөөрөмжийн төлвийн мэдээлэл хянах(Унтарсан, асаалттай)
* Төхөөрөмжийн температурын мэдээлэл хянах
* Төлбөр төлөлтийн мэдээлэл хянах
* Банкны буцаалт хийх

Татварын системтэй холбогдож, e-баримт хэвлэх гэх мэт боломжуудтай.