Шугам хоолойн хувийн жин хэмжигч

- Applied for both a flowing liquid and a static liquid;
- Proven to be high performance and reliability;
- Realize continuous online measurements for the density and temperature of a liquid;
 • Хэмжилтийн хүрээ
  0~2000kg/m3
 • Нягтын нарийвчлал
  ± 0.3~0.5kg/m3
 • Температурын нарийвчлал
  ± 0.1℃(-5℃~+45℃ ) ± 0.3℃(-40℃~+85℃)
 • Давталтын алдаа
  ± 0.1 kg/m3
 • Ажиллах температурын
  -40 ℃~ 70℃
 • Тогтвортой байдал
  <± 0.1kg/m3(жил бүр)
 • Температурын нөхөн сэргээлт
  Автомат
 • Хамгаалах ангилал
  IP68 for sensor, IP65 for other parts
 • Тэсрэлтэнд тэсвэртэй байдал
  Ex ia IIc T4Ga
 • Шингэндэх материал
  Stainless Steel 316, 3J58, Hastelloy Alloydiv>

Samuel
Samuel
Samuel