Стандарт систем

- Байгууллагын дотоод карт ашиглан шатахуун олгох
- Картын мэдээллийг шинэчлэх, хадгалах
- Гүйлгээний мэдээлэл дамжуулах
 • Ажиллах орчны температур ℃
  -25~ +70
 • Тэжээлийн хүчдэл
  220V AC 50-60Hz
 • Сүлжээний төрөл
  3G, WIFI, Ethernet, WLAN
 • Карт уншигчийн төрөл
  ISO 14443, 13.56MHz
 • Сериал дамжуулалтын төрөл, хурд
  RS485, 9600bps
 • Хайрцагны хэмжээ
  240x290x90

Samuel
FSMS-2 маркийн түлшний удирдлагын төхөөрөмж нь Монголд үйлдвэрлэгдсэн манай бүтээгдэхүүн бөгөөд түгээгүүртэй хослон ажиллаж, хийгдсэн гүйлгээний мэдээллийг хадгалж, дамжуулдаг. Онлайн системийн тусламжтай түгээгүүрийн гүйлгээний мэдээллийг real time(тухайн агшинд)-р хянах боломжтой.

Төхөөрөмжийн боломжууд
* Байгууллагын дотоод карт ашиглан шатахуун олгох
* Картын мэдээллийг шинэчлэх, хадгалах
* Гүйлгээний мэдээлэл дамжуулах

Онлайн хяналтын системийн боломжууд
* Борлуулалтын мэдээллийг real time(тухайн агшинд)-р харуулах
* Тайлан гаргах, системээс татах, хэвлэх
* Маркетингийн төлөвлөгөө гаргаж, картын мэдээлэл өөрчлөх
* Сугалаат хөтөлбөр зохион байгуулж, системээс сугалаа оноох
* Картын худалдан авалт хянах, тохирсон урамшуулал олгох
* Төхөөрөмжийн төлвийн мэдээлэл хянах(Унтарсан, асаалттай)
* Төхөөрөмжийн температурын мэдээлэл хянах гэх мэт боломжуудтай.